Ano, jednou z nabízených pomocí může být poradenství

Samozřejmě, že se jedná o profesionální psychoterapeutické poradenství, které pomáhá lidem s problémy jako je stres, nemoci, nespavost, lidem, kteří trpí neklidem, úzkostí a přepracováním. Psychoterapie praha nejen pomáhá diskrétně a anonymně lidem, kteří trpí stresem, nemocemi, nespavostí a úzkostí, ale také těm, kteří mají nechuť k životu, jsou osamělí, mají pocit životní prázdnoty. Na místě je zde anonymita, diskrétnost a mlčenlivost.

individuální terapie

Co vlastně pojem psychoterapie obnáší? Někdy je označován jako léčba duše, v praxi se jedná o souhrnný pojem pro velké množství psychologických metod sloužících k odstranění poruch prožívání a chování. Psychoterapeutická léčba se ve své podstatě zabývá výlučně psychickými symptomy, ale je možné ji však aplikovat i na tělesné bolesti. Existuje mnoho různých forem psychoterapie, asi k těm nejdůležitějším patří psychoanalýza, která je také označovaná jako standardní metoda. Měla by se provozovat nejméně tři hodiny týdně. Jak probíhá? Klient leží na pohovce, terapeut, tedy osoba, která je vycvičená v metodách léčení a rehabilitace, sedí za ním. Terapeut se snaží svými slovy posilovat u klienta to, co mu pomáhá a posiluje ho. Klient má možnost bez kontroly říkat všechno, co ho v této chvíli napadne.

meditace na vodě

Jsou ještě jiné typy psychoterapií? Pokud se jedná o analytickou psychoterapii, tak u ní klient může ležet nebo sedět, koná se méně často. U další, terapie rozhovorem, je samozřejmě také orientace na klienta a terapeut neprovádí výklad a pouze zobrazuje pocitový stav svého klienta. Spojenectví mezi klientem a terapeutem je založené na vzájemné důvěře a klient očekává pomoc v bezpečném prostředí. Obecně mohou být terapeutické přístupy vymezené tak, že se jedná o způsoby cíleného a odborného jednání s člověkem – klientem, které mohou směřovat nejen ke zmírnění jeho nežádoucích potíží, ale mohou je i odstranit.

About the author