Kino na sobotu


Je to tak a ne jinak, je prokázáno, že do divadle chodí ménÄ› lidí než do kina. ProÄ tomu tak je? Inu, v kinÄ› je k vidÄ›ní spousta efektů, pokud jdete na pořádný film, a ne na snímek, kde se jen a jen diskutuje. A pro další lidi to má výhodu v tom, že mohou chroupat popcorn a pít colu. Nikdo asi neví, proÄ to ti lidé neudÄ›lají doma a ruší ostatní, ale to není pÅ™edmÄ›tem Älánku. Fakt je to, že se tvrdí o tomto krmivu, prý kdyby se neprodávalo atak by kino krachlo. A na co tak chodíte nejradÄ›ji? Máte s partnerem každý jiné názory na film a také jiné zájmy? NÄ›kdy to tak bývá, že muž chce koukat na horory, nebo akÄní nářezy, kdežto žena by radÄ›ji nÄ›co romantického. V tomto případÄ› je dosti těžké volit tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Netvrdím, že to nejde, ale pÅ™esto. 

filmové kotouÄe

V tomto případě by asi byla nejlepší návštěva nějaké komedie. To by mělo vyhovovat oběma. Bohužel, takové ty klasické už asi nejsou pro mladé in, jako třeba ty s panem Funésem, nebo ty kde hrával Jean Pierre Richard. Tyhle klasiky jsou dávno zapadlé sněhem. Stejně jako němé filmy, kde bavili diváky Frigo, Chaplin nebo Stan Laurel a Oliver Hardy.  

kinosál

SouÄasná komedie asi nabízí nÄ›co jiného.  

Další možnost je, že návÅ¡tÄ›vu kina volí partneÅ™i střídavÄ›. Tedy jedno volí mládenec, podruhé dívka. ZpoÄátku je tu totiž nadÄ›je, že se tomu druhému zalíbí žánr, která zatím rád nemá. A i když se tak nestane, jsou oba spolu, což je základ. Bohužel se asi ten druhý bude nudit, ale svou přítomností dokazuje partnerovi, že o nÄ›j stojí a že ho má rád.  

Pokud jde do kina rodina, je jasné, že již ví, na co to jdou a volba je vhodná pro vÅ¡echny. Není dobré brát dÄ›ti na erotické filmy nebo horory. Ne, nejsem puritán, ale mám spíše za to, že si podobných Äi stejných vÄ›cí v životÄ› jeÅ¡tÄ› užijí dost a dost.  

Tak co, vyrazíme si všichni na nějaký film? 

About the author