Jaká je skutečná cena štětovnice – larzenů

Víte, co jsou to štětovnice? Pokud vás napadá něco, co má souvislost s malířskou štětkou, tak jste skutečně „přestřelili“.

Štětovnice jsou speciální ocelové materiály, je to profilovaný silnostěnný plech, vytvarovaný obvykle do průřezu, který připomíná písmeno U, opakující se za sebou v nekonečném sledu. Takto zhotovený materiál se plně osvědčil při výstavbě různých stavebních konstrukcí v exteriérech, jako jsou mostní pilíře, základy budov a velmi často také vodní stavby.

jez v Českém Krumlově

Z terminologie stavebních odvětví, která se zabývají vodními díly, jako jsou přehrady nebo jezy, je jedním z nejznámějších výrazů slovo „larsen“ nebo „larzen“.

Larzeny jsou také velmi často vyslovovaným slovem mezi vodáky, kteří plují po Lužnici a dalších českých řekách, se štětovnicí – arzenem se vodáci potkávali již za socialismu např. na jezu v Plané nad Lužnicí, kde jsou tyto profily patrné velmi zřetelně, a brání vodákům ve splutí jezu.

jez na řece

V každém případě buďme rádi, že štětovnice existují, a že mohou vypomáhat u tak náročných činností, jimiž je právě rekonstrukce a výstavba jezu.

Viděli jste někdy rekonstrukci jezu zblízka, byli jste se někdy na tuto práci podívat? Je to specifická záležitost, které se věnují skuteční profesionálové, vyžaduje odborné znalosti, dobrou intuici, odhad a vysoké pracovní nasazení. Mnohdy tuto práci dělají chlapi, co je to skutečně baví, považují své dokončené dílo za něco podobného, jako malí kluci portálový jeřáb, který právě dokončili ze stavebnice Merkur.

Cena štětovnice pak ve skutečnosti přesahuje její výrobní náklady, ale je vykoupena opravdovým mistrovstvím stavbařů, o kterých se mnohdy ani nedozvíte, a možná, že si ani při průjezdu kolem jezu autem nevšimnete, že má už nový kabát, že most nad ním už je také po rekonstrukci, a že díky těmto lidem máme možnost regulovat vodní toky a zabránit povodňovým vlnám, aby neměly tak katastrofální dopad, pokud se něco zlého přihodí.

About the author